EQUIP DE LA FIRACENTRE DE TITELLES DE LLEIDA
Direcció, organització i programació: Elisabet Vallvé i Oriol Ferre 
Secretaria: Mireia Perna
Cap tècnic: Oriol Ferre
Adjunt tècnic: Bernat Vallvé
Disseny gràfic i imatge 31a Fira: Bernat Vallvé